• Rörlig räntesats, individuell prissättning
  • Ansök om likviditetslånet senast den 31 december 2024
  • Blancolån med en löptid om 18-24 månader
  • Amorteringsfritt de två första månaderna, därefter rak amortering
  • Låna upp till 80 procent av storleken på sökt EU-stöd
  • Lånet förutsätter sedvanlig kreditprövning