Ett spjutspetsföretag ska

  • ha sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö.
  • ha miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara investeringar och mål.
  • vara innovativt och ha en affärsplan med goda framtidsutsikter.
  • vara lönsamt och gett vinst de senaste tre åren.


Årets jury

  • Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank
  • Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, Ludvig & Co
  • Lena Johansson, politisk chefredaktör, Land Lantbruk/Land Skogsbruk
  • Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen
  • Analytiker: Klas Olsson, Ludvig & Co

Sex finalister väljs ut bland de nominerade och presenteras i Land Lantbruk under våren 2021.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta Klas Olsson, 0150-774 45, klas.olsson@ludvig.se eller Lena Johansson, 010-184 43 74, lena.johansson@landlantbruk.se