Vi arbetar för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför måste vi ibland ställa vissa krav på dig som kund.