Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Uppdaterat utbud av börshandlade produkter

Swedbank har uppdaterat erbjudandet av warranter, ETF:er, certifikat och övriga börshandlade placeringar. Vi har noggrant valt ut leverantörer med olika egenskaper för ett brett utbud av börshandlade produkter. Utbudet är kvalitetssäkrat utifrån både myndighetskrav och våra egna krav.

Swedbank och Sparbankerna erbjuder inte kvällshandel på NDX, order som ligger i marknaden kommer att dras tillbaks kl 17.30 eller 13.00 på halvdagar.

Emittent
Strukturerade produkter  Certifikat/Korg Warrant ETF
Swedbank X X  
Baltics Horizon Fund       X
Blackrock 1)       X
Commerzbank   X X  
Danske Bank X*       
DB X-trackers       X
DNB Asset Management       X
Handelsbanken X*  X X  
Morgan Stanley (Avanza)   X X  
Nordea (Nordnet) X*  X X  
SBAB X*       
SEB X*  X X  
SEB SPOTR       X
Seligson & Co Fund Management Co Plc      
XACT Kapitalförvaltning       X
XBT Provider   X  

* Endast förvar, ej handel med dessa instrument

  • Om du har placeringar som inte finns med i Swedbanks nya erbjudande så går dessa att sälja på vanligt sätt. Placeringen visas på innehavssidan i Värdepapperstjänsten i apparna och i internetbanken.

  • Du kan endast köpa de placeringar som ingår i vårt erbjudande. Swedbank utvärderar löpande leverantörerna för att erbjuda en bra mix och brett utbud.