Krediträntan är för närvarande 11,20 % (2024-05-20), rörlig. Årsavgift för Bankkort Mastercard: 300 kr. Vid en utnyttjad kredit i början av året på 10 000 kr är den effektiva räntan för närvarande 15,16 % och det sammanlagda belopp som ska betalas vid årets slut är 11 516 kr. Beloppet är uträknat utifrån att de avgifter som betalas utöver räntan räknas in i effektivräntan såsom om det vore en ränta.