Tidaholms Sparbank vill både genom ett internt aktivt miljöarbete och via kunderna och leverantörerna bidra till att minska miljöbelastningen i samhället. 

Banken påverkar miljön direkt genom sin verksamhet och vidtar därför åtgärder för att begränsa den negativa miljöbelastningen. Därför ska banken minska sin pappersförbrukning och elförbrukning.

Banken påverkar också miljön indirekt med produkter och tjänster. Banken kommer att genomföra miljöanalyser vid kreditgivning till företag, och med hjälp av en miljöanalysmodell granskas företagens miljöpåverkan ur ett riskperspektiv. Banken skall uppmuntra kunder att använda betalningar via kort direkt i butik och betalningar via Internet. På detta sätt minskas miljöbelastningen med färre transporter.

Tidaholms Sparbanks hållbarhetspolicy

Hållbarhetsfaktorer enligt disclosureförordningen