Hoppa till textinnehållet

Sponsring

Vi samarbetar gärna med ideella föreningar och andra aktörer som ger banken nya affärsmöjligheter och nya kunder.

Att ansöka om sponsring

Vi får regelbundet förfrågningar om samarbete med sponsorstöd. Om du vill ge oss ett förslag på ett sådant samarbete önskar vi att du börjar med att testa projektet. Lever projektet upp till de krav som vi ställer går du vidare och fyller i projektbeskrivningen. Banken behandlar sedan ansökan och bedömer det affärsmässiga i förslaget. 

För oss är sponsring ett sätt att stärka bankens varumärke och därigenom få fler kunder. Det är därför viktigt att den verksamhet vi samarbetar med är sund och uppfattas positivt av omgivningen. Vi tecknar inga avtal om sponsring med verksamheter vars syfte är politiskt eller religiöst. Vi tecknar vidare inga avtal med enskillda lag eller enskild föreningsmedlem utan endast med hela föreningen. 

1. Testa ditt projekt

Gå igenom frågorna och se om banken är rätt samarbetspartner för dig.
Testa ditt projekt