När du gör betalningen i internetbanken föreslår banken den mest fördelaktiga betalningstypen för dig. Banken bevakar att betalningen blir utförd på rätt dag. I internetbanken är det möjligt att registrera en betalning upp till 12 månader innan betalningsdagen.

För att göra en Internationell betalning behöver du uppgifter om mottagarens bank- och kontonummer, d.v.s.

  • Betalningsmottagarens namn och adress
  • Betalningsmottagarens IBAN/kontonummer
  • Mottagande banks BIC/Nationellt ID

Vid felaktiga uppgifter om mottagarens kontonummer och bank finns risk att betalningen inte når din mottagare, att den hamnar på fel mottagares konto. I dessa fall måste betalningen reklameras och kostnaden för reklamationen får du som betalare stå för.

Standardiserade termer för vissa av bankens betaltjänster

Betalningsmöjlighet till/från Ryssland och Belarus upphör under maj 2022

Förändringar vid utlandsbetalningar fr.o.m. 3:e november 2021