Skip to content

Fördelar med ISK

  • Enkelt att köpa och sälja värdepapper
  • Vinster och utdelningar schablonbeskattas
  • Slipp krångel med deklarationen 

Nackdelar med ISK

  • Passar inte placeringar med låg avkastning, till exempel räntepapper
  • Förluster är inte avdragsgilla
  • Skatt dras även om placeringarna minskar i värde

Om Investeringssparkonto

Öppna investeringssparkonto