Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Juridiska tjänster

2019-04-29-1

Alla behöver juridisk hjälp ibland. Exempelvis när du blir sambo, om du ska skilja dig eller när någon går bort. Juridiska tjänster skapar trygghet för dig samt dina nära och kära. Ta hjälp när det passar dig - i soffan, vid köksbordet eller i hängmattan. Eller tillsammans med vår jurist, i lugn och ro på ett kontor.

 1. Samboavtal

  Att vara sambo liknar äktenskapet men lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd som äkta makar. Sambolagen behandlar bara gemensam bostad och bohag som är anskaffad för gemensamt bruk. 

  Läs mer om samboavtal

 2. Äktenskapsförord

  Om man inte har ett äktenskapsförord så delas värdet av all egendom lika vid en skilsmässa eller om någon av er avlider. Detta oavsett vem som köpt egendomen eller sparat ihop pengarna. För att undgå bodelningsreglerna behöver ni skriva ett äktenskapsförord där ni bestämmer vad som ska vara enskild egendom.

  Läs mer om äktenskapsförord

 3. Gåvobrev

  Att skänka bort saker är, juridiskt sett, inte helt enkelt. Är gåvan ett förskott på ett arv och ska det räknas som enskild egendom? Vissa gåvor måste vara skriftliga, andra inte.

  Läs mer om gåvobrev

 4. Testamente

  Ett testamente är en handling där du anger vem som ska ärva dina ägodelar när du är död. Ett testamente både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen.

  Läs mer om testamente

 5. Bouppteckning

  Dödsboet ska värdera och göra en förteckning över de tillgångar och skulder som ingår i boet. Bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet.

  Läs mer om bouppteckning

 6. Arvskifte

  Innan dödsboets tillgångar kan skiftas ska alla eventuella skulder, kostnader för begravning etc betalas. När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare.

  Läs mer om arvskifte

Arvskifte och avslut av ett dödsbos engagemang Tidaholms Sparbank

I syfte att förenkla avslut av dödsbos engagemang i banken har en blankett tagits fram som vi använder i de fall ett dödsbo ska avslutas antingen av dödsbodelägare eller av annan på uppdrag av dödsboet.

Läs mer om arvskifte och avslut av ett dödsbos engagemang på Tidaholms Sparbank