Information gällade arvskifte

Fördelningsblankett arvskifte

Fullmakt för dödbodelägare

Handlingarna skall skickas till:

Tidaholms Sparbank
Att: Arvskiftesenheten
Järnvägsgatan 29
565 32 Mullsjö

Vad händer när du skickat in handlingarna?

Vi hanterar ärendet utifrån det ärende och de uppgifter du skickat in. Vissa typer av skiften tar tid att utföra varför vi inte kan göra några några utfästelser om handläggningstid. (Observera att handläggningstiden kan bli längre under sommaren). 

  • Om det finns otydligheter i det som du har skickat in eller om dina handlingar av någon anledning behöver kompletteras kommer en av våra specialister att kontakta dig vilket förlänger handläggningstiden. 
  • När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.

Har du frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 0502-185 00.