SnöskoterPLUS som halvförsäkring ger ett omfattande skydd men inkluderar inte skador på fordonet vid olycka eller skadegörelse. I helförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring. Den lagstadgade trafikförsäkringen ingår alltid i våra motorfordonsförsäkringar.

Här kan du jämföra alternativen. Läs mer om försäkringens villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.